Üdvözöljük a

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16) | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (GINOP-5.1.3.-16)

Szerző: Hamar László | 2016. június 15.

A felhívás keretében a GINOP-5.1.2-15 „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” c. kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkező alábbi, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető nonprofit gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek, valamint elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személyek nyújthatnak be pályázatot, amelyek megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.

4.1 Támogatást igénylők köre
Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét. A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek
foglalkoztatásához járulnak hozzá.

a) A kiírásra kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:
aa) a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és - szükség esetén - felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,
ab) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő,
ac) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
ad) a 15 millió Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetén a benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett szervezet,
ae) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,
af) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
ag) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv vagy önkormányzat irányítja. Az állami szerv vagy önkormányzat
részesedése ezen szervezetekben sem haladhatja meg a tőke vagy szavazati jogok 50%-át.

 

b) Jogi forma szerint
ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok (572 –
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 –
Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
bb) szociális szövetkezetek (1 21 )
bc) alapítványok (569 – egyéb alapítvány)
bd) egyesületek (529 – egyéb egyesület)
be) egyházi szervezetek (552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy)


Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig lehetséges.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Közzététel időpontja: 2016. 06. 10.
Beadási határidő: 2018. 09. 03.