Üdvözöljük a

Hiánypótló olasz-magyar műszaki-tudományos szótár | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Hiánypótló olasz-magyar műszaki-tudományos szótár

Szerző: Németh Ágota | 2005. július 29.
A most megjelent kétnyelvű kiadvány igen fontos a két ország közötti tudományos és ipari kapcsolatok megerősítése szempontjából. Létrehozása a Pécsi Tudományegyetem és a Bolognai Tudományegyetem együttműködésében valósulhatott meg. A kutatásokban a PBKIK tagja, a pécsi székhelyű Kozág Kutató-Fejlesztő Kft. is részt vállalt. A kiadást a szintén pécsi Dialóg Campus Kiadó vállalta magára.

Ezen a nyelvterületen a kétnyelvű szótárak közül eddig hiányzott a megfelelő, a műszaki-tudományos lexikát felölelő szótár. Magyarország és Olaszország ipari miniszterei 1995-ben Budapesten tartott találkozójukon felismerték, hogy szükség volna a magyar-olasz, olasz-magyar műszaki szótár létrehozására. 2002-ben adták ki az első kötetet, a magyar-olasz verziót, és most, 2005-ben az olasz-magyar kiadványt.

A kétnyelvű szótár elkészítésének az volt a célja, hogy összegyűjtse a két ország között meglévő műszaki és ipari kapcsolatok és az érintett tudományterületek szó- és kifejezésanyagának leggyakrabban használt részét, és a különböző szakmai területeken használt megfeleltetéseket adja meg.

Egy megfelelő, modern lexikát tartalmazó új szótár nagy segítséget jelent nem csak a vállalkozások számára, de a közép- és felsőfokú szakképzésben és az egyetemeken is.

Azok a területek, ahol a legélénkebb a két ország közötti kooperáció, és a szótár törzsanyagát képezik, a következők:

 • építőipar,
 • élelmiszeripar (elsősorban húsipar és tejipar),
 • elektronika,
 • gépipar,
 • informatika,
 • közlekedés,
 • mezőgazdaság,
 • műanyagipar,
 • nyomdászat,
 • olajipar,
 • szállítmányozás,
 • üvegipar,
 • textilipar,
 • vegyipar.

A műszaki és az ipari szókincs jelentős része a tudományos alapokra épül, emiatt bizonyult szükségesnek a tudományos szavak egy részének szótárba való felvétele is: a fizika, matematika, kémia, biológia, biokémia területéről.

A szókészlet terjedelme 40000 szó illetve kifejezés, amely felöleli a két ország közti műszaki-tudományos kapcsolatok alapvetően szükséges szóanyagát.

A magyar-olasz kapcsolatok kulturális, gazdasági, tudományos, ipari szinten folynak. Magyarországon ma hozzávetőlegesen 800000 vállalkozás működik, amelyek 99%-a mikro-, kis- és középvállalkozás. Ebből az olasz-magyar vegyesvállalatok száma ezernél is több, és ennél jóval nagyobb az olasz piacon érdekelt magyar cégek száma (és fordítva). A gazdasági, ipari, tudományos szinteken kulcskérdés, hogy a megfelelő kifejezések a megfelelő pillanatban a tolmács vagy fordító rendelkezésére álljanak.