Üdvözöljük a

Díjaztuk a baranyai gazdaság legjobbjait | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Díjaztuk a baranyai gazdaság legjobbjait

Szerző: Katona Petra | 2012. február 20.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Kitüntetési Rendje alapján a kamara elnöksége döntött a kamarai díjak kitüntetettjeiről. A kitüntetésekre számos javaslat érkezett a kamarai testületek és tisztségviselők részéről.

Baranya Gazdaságáért Díj

 

A kamara „Baranya Gazdaságáért Díj” kitüntetést adományozhat évente annak a természetes személynek, aki egy-egy gazdálkodó szervezet, vagy szakma érdekeit meghaladó, a megye gazdaságának egészét szolgáló kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetett munkája nyomán értékelhetően javult a megye gazdasági teljesítőképessége, a gazdaság számára fontos fejlesztési program valósult meg, vagy a gazdaság működési feltételeiben következett be jelentős javulás a megelőző évben.

 

A Baranya Gazdaságáért Díj kitüntetettje: Jakabucz Ildikó.

Indoklás:

Jakabucz Ildikó elévülhetetlen érdemeket szerzett a gépipari szakképzés megújítása és a megye gazdasági fejlődésében igen fontos gépipari klaszter megalakítása során. A Hauni Hungária Kft. vezetésével 2011-ben bővítette beszállítói rendszerét és új termékköröket vezettek be, ezzel lehetőséget teremtve a helyi kis vállalkozások fokozott szerepvállalására. A cég folyamatosan bővíti az alkalmazottak körét, ezzel egzisztenciát teremtve több száz családnak a megyében. A szakképzés megújításában számos fontos fórumon képviselte kamaránkat, a megye vállalkozásait, érvényesítve a gazdaság elvárásait.

 

 

Az Év Üzletembere Díj

 

A kamara, „Az Év Üzletembere Díjat” adományozhatja annak a természetes személynek, aki egyes gazdasági szervezetek piacképességét, eredményes gazdálkodását jelentősen javító teljesítményt nyújtott a megelőző évben Baranya megyében.

Az Év Üzletembere Díj kitüntetettje: Miskolci Imre.  

Indoklás:

Miskolczi Imre a mohácsi Pikker Kft. ügyvezető igazgatója.  A kezdetben vágóhídként üzemelő vállalkozás az évek során kis- és nagykereskedelmi, majd édesipari tevékenységgel bővült, 2000-ben állatifehérje-újrahasznosító üzemet létesített. A válság közepette is az elmúlt évben, új 1,2 milliárd forintból épült húsüzemet avatott Bólyban a cég. Miskolczi Imre társadalmi szerepvállalása az egészségügy, a sport és a kultúra területén folytatott támogató tevékenységben jelentős.

 

 

Angster József Díj

 

A kamara, Angster József Díj kitüntetést adományozhat évente annak a természetes személynek, aki egy-egy gazdálkodó szervezet, vagy szakma érdekeit meghaladó, Pécs gazdaságának egészét szolgáló kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetett munkája nyomán értékelhetően javult a város gazdasági teljesítőképessége, a gazdaság

számára fontos fejlesztési program valósult meg, vagy a gazdaság működési feltételeiben következett be jelentős javulás a megelőző évben.

 

Az Angster József Díj kitüntetettje: Hornicz Bernadett.

Indoklás:

Hornicz Bernadett elévülhetetlen érdemeket szerzett a város értékes ipari tradícióinak felélesztésében, bemutatásában, a Pécsi Kesztyű márkanév újraélesztésében, a helyi kesztyűipar összefogásának megteremtésében. A Pécsi Kesztyű Klaszter megalakításában és működtetésében betöltött szerepe alapján elmondható, hogy nemcsak a saját céges érdek, de a helyi gazdaság és közösség számára is jelentős teljesítményt nyújtott eddig is és nyújt ma is.

 

 

Életmű Díj

 

A kamara „Életmű Díjat” adományozhat annak a természetes személynek, aki munkásságával maradandót, példaértékűt alkotott a gazdaság területén.

 

Az Életmű Díj kitüntetettje: Kleisz József. 

Indoklás:

Kleisz József egész életében dolgozott műhelyében, melyben mindennapi munkája mellett gépeket újított fel, alkatrészeket gyártott és konstruált. Találmányai és szabadalmai ismertek. Még tanári állása mellett 1986-ban vállalkozást alapított, a MATRO Gmk-t.  A rendszerváltást követően megalapította a Gmk jogutódjaként a MATRO Kft-t. Rendkívüli magas szakmai tudásának, kitartó szorgalmának, kreativitásának  köszönhetően az elmúlt 20 évben MATRO mára városunk, mondhatjuk a régió egyik legjelentősebb magyar tulajdonú járműipari-gépipari vállalatává fejlődött. Kleisz úr 71 évesen is mindennap aktívan részt vesz  a MATRO életében. Értékrendjét, és a fejlődőképes vállalkozást fia viszi tovább. 

 

 

A Baranya Megyei Export Díj

 

A kamara ezzel az elismeréssel kívánja honorálni azon gazdasági szervezet teljesítményét, amely

a)      az előző évhez viszonyítva kiemelkedő exportnövekedést ért el,

b)      hozzájárult a megyei export növekedéséhez,

c)      a meglévő külpiacok bővítéséhez.

A cím pályázattal nyerhető el, melyet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagjaként, Baranya megyében bejegyzett vállalkozás vezetője vagy tulajdonosa ill. egyéni vállalkozó nyújthat be.


A Díj kitüntetettje: a Fekoral International Kft.

Indoklás:

A Fekoral International Kft. hosszú évek óta exportálja fémből készült tartályait és eszközeit, alapvetően a német piacra. Mindemellett jelen van Ausztriában, Romániában és Ukrajnában is. Dániában és Szerbiában új exportpiacot nyitott. Export tevékenysége stabil, megbízható. A válság ellenére a már megkötött szállítási szerződések alapján az export növekedése 150 millió Ft.-tal haladja meg az előző évit.

 

 

Baranya Megyei Szakképzési Díj

 

A kamara „Baranya Megyei Szakképzési Díjat” adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a)      a megyei szakképzés működési keretfeltételei javultak,

b)      a szakoktatás iránya és színvonala megfelelt a piac igényeinek,

c)      teret nyert a duális képzési rendszer

d)      egyes szakmák oktatási színvonala jelentősen javult,

e)      a tanulók magas szintű gyakorlati oktatásban részesültek.

 

Az elnökség 3 díjat adott ki.

 

A Díj kitüntetettje Vajdáné Makra Vera. 

Indoklás:

Vajdáné Makra Vera 1981-től nyugdíjba vonulásáig a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola kozmetikus szakmai elméleti oktatója volt. A szakmai ismeret tantárgyon túl, szakma szeretetre és a szakmával szembeni alázatra nevelte a jövő kozmetikusait. Az iskola felnőttképzési tagozatán is kivette részét a kozmetikus szakma további erősítéséért.  

 

A Díj kitüntetettje a GLT Delta Kft.

Indoklás:

A GLT Delta Kft. több mint 20 éve foglalkozik tanulóképzéssel. Ez alatt az idő alatt számos eredménnyel büszkélkedhet mind az országszerte elvégzett munkái, mind a tanulók képzése kapcsán. Oktatóik kiváló szakemberek, akik munkájukat és a tanulók képzését a legnagyobb odaadással a végzik a legmodernebb eszközökön és berendezéseken.  

 

A Díj kitüntetettje Juhász László.

Indoklás:

Juhász László úr az Aranygaluska étterem séfje. Pályája kezdete óta foglalkozik tanulók gyakorlati képzésével. Tanítványait a szakmaszeretet mellett az üzleti tisztességre is megtanítja. Jelenleg is 20 tanuló képzését végzi. A felnőttképzésben is jelentős szerepet vállal.  

 

 

Kiváló Kamarai Munkáért Díj

 

A kamara „Kiváló Kamarai Munkáért Díjat” adományozhat annak a természetes személynek, akinek munkája nyomán az adott kamarai szervezeti egység, vagy a kamara egészének eredményessége, hatékonysága javult.

Az elnökség 3 díjat adott ki.

 

Kiváló Kamarai Munkáért díjban részesül Hendinger Anita.  

Indoklás:

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az Unió egyetlen, közel 500 szervezet szakmai munkáját irányító, kontinentális kisvállalkozás fejlesztési programjának, az Enterprise Europe Network hálózatának Dél-dunántúli tagja.  A legeredményesebbek közé tartozó magyar nemzeti konzorciumon belül az elmúlt programperiódusban, - az igen szigorú teljesítményindikátorok alapján - a pécsi iroda nyújtotta a legjobb teljesítményt a 11 konzorciumi tag közül. A program pécsi koordinátoraként ebben Hendinger Anitának komoly szerepe volt.

 

Kiváló Kamarai Munkáért díjban részesül Marton Judit.  

Indoklás:

Marton Judit 1995 óta a kamara ügyfélszolgálati irodájának munkatársa. Kiváló szakmai tudásával, közvetlen stílusával pontosan, hatékonyan dolgozik a kamarai tagoknak és a megye vállalkozóinak nyújtott kamarai szolgáltatások biztosításában. Csak a Széchenyi Kártya 9 évvel ezelőtti bevezetése óta, több mint 4000 kártyaigényt intézett.  

 

Kiváló Kamarai Munkáért díjban részesül Rabb Szabolcs. 

Indoklás:

A térség gazdasági fejlődésében a hatályos Pécs Pólus Fejlesztési Stratégia alapján kiemelkedő szerep jut a klasztereknek. Ezen új együttműködési forma elterjesztésében Rabb Szabolcs kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Munkája egyrészt a klaszter szervezés elméleti hátterére és annak oktatási, képzési vonatkozásaira irányult, másrészt számos klaszter konkrét szervezésében és azok pályázatainak kidolgozásában, majd az elnyert források segítségével a klasztermunka beindításában vett részt sikeresen.


Az Év Kézművese Díj

 

A kamara „Az Év Kézművese Díjat” adományozhat

a)      tradicionális kézműves szakmák elismert művelőjének, a hagyományok őrzőjének,

b)      a szakmai kultúra fejlesztőjének,

c)      piacképesen, eredményesen gazdálkodó kisvállalkozásnak.

 

Az Év Kézművese Díj kitüntetettje Gulácsi János.

Indoklás:

Gulácsi János a pécsi kézművesség prominens alakja, a hagyományos kézművesség értékrendjének markáns képviselője. Egyedi munkái révén széles körben ismert, a városban több helyen találkozhatunk keze nyomával, a belvárosi templomtól kezdve a városházáig, zsinagógáig, és a Zsolnay negyed Bóbita bábszínházának figurás faliórájáig.

 

 

Mohácsi Szakképzési Díj

 

A mohácsi városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Szabó László. 

Indoklás:

Szabó László pékmester a Szava Bt ügyvezetője. Az 1993 óta működő pékségében 1996 óta foglalkozik tanulóképzéssel. Pékségében a pék-cukrász tanulók a szakma rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a gyakorlati képzés során. Személyét a szakmaiságon túl, a tanulók iránti elkötelezettség is jellemzi.  

 

 

Mohácsi Idegenforgalmi Díj

 

A mohácsi városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Horváth Zoltán.

Indoklás:

Horváth Zoltán 2003-ban alapította családi borászatát azzal a céllal, hogy megőrizzék, illetve továbbéltessék Mohács szőlő és borkultúráját. A ma 4 hektáros birtokról szüretelt szőlőből, fehérbort, rosét és vörösborokat készítenek. 2008-ban nyitotta meg a Planina Borház kóstolótermét, szállásadóként pedig a Duna Vendégházat működteti családjával, hozzájárulva Mohács idegenforgalmának újraélesztéséhez.


Szigetvár Gazdaságáért Díj

 

A kamara Szigetvár város gazdasági fejlődését elősegítő munkásság elismerésére „Szigetvár Gazdaságáért Díjat” adományozhat. A díjat, az egyes gazdasági szervezetek érdekén túlmutató, a város gazdaságának egészét szolgáló tevékenység elismerésére alapította a kamara.

 

A szigetvári városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Bocskor Tibor.

Indoklás:

Bocskor Tibor az Iron-Tech Zrt igazgatója 1982-ben kezdte tevékenységét forgácsoló egyéni vállalkozóként. Vállalkozása dinamikus növekedésnek indult, a 90-es évek elején Szigetváron megépült az első esztergálással foglakozó üzem. A gépparkot és a telephelyeket folyamatosan bővítették, fejlesztették, a dolgozói létszám megtöbbszöröződött. A cég mára már nyugat-európai csúcstechnológiájú gépparkkal, minőségi és környezetkímélő technológiával stabil pozíciót foglal el a hazai és a nemzetközi piacon.

 

 

Szigetvári Szakképzési Díj

 

A szigetvári városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Kuba Károly. 

Indoklás:

Kuba Károly a térség és a város egyik meghatározó vállalkozása a Hőszig Kft mellett több vállalkozás tulajdonosaként jelenleg 320 főt foglalkoztat Szigetváron, folyamatosan segítve a helyi foglalkoztatás javulását. A saját nevelésű, tanulószerződéses tanulói magas szintű gyakorlati oktatásban részesülnek és tanulmányaik végén biztos munkahelyet kínál számukra.  

 

 

Szigetvári Idegenforgalmi Díj

 

A szigetvári városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje az ÖKO-Bükkösd Kft.

Indoklás:

Az 550 hektáros Ökopark Bükkösd község határában, a Dél-Zselic és a Nyugat-Mecsek lankáinak találkozásánál épült. Létrehozásának alapmotivációja a vadászterületre érkező vendégek kiszolgálása volt, de a projekt ennél sokkal szélesebb közönséget tud a parkba és ezzel együtt a kistérségbe vonzani. Szigetvár és környékének idegenforgalmi vonzerejében jelentős szerepet játszhat.

 

 

Jánosi Engel Adolf Díj

 

A kamara Komló város gazdasági fejlődését elősegítő munkásság elismerésére „Jánosi Engel Adolf Díjat” adományozhat. A díjat, az

egyes gazdasági szervezetek érdekén túlmutató, a város gazdaságának egészét szolgáló tevékenység elismerésére alapította a kamara.

 

A komlói városi elnökség döntése alapján a Jánosi Engel Adolf Díj kitüntetettjei dr. Kiss Endre. 

Indoklás:

Dr. Kiss Endre úr a Szigetvári Takarékszövetkezetből az ország legnagyobb szövetkezeti pénzintézetét fejlesztette ki munkatársaival. A komlói fiók 12 éve áll a vállalkozók szolgálatában. A gazdaság és vállalkozásfejlesztés terén minden arra érdemes kezdeményezést, programot támogatott, elkötelezett a komlói kistérség fejlődése iránt. Emellett a helyi kultúra és civil kezdeményezések fontos mecénása.

 

 

Komlói Szakképzési Díj

 

A komlói városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Schillinger Emil.

Indoklás:

Schillinger Emil 1994-ben alapította az UNI-SYSTEM BAU Kft-t. Mára már közel 100 fős középvállalkozássá fejlődött az általa vezetett társaság. Az elmúlt évek alatt azonban nem csak a társaság fejlesztésére, a kereskedelmi kapcsolatok bővítésére gondolt, hanem évek óta aktívan részt vesz a szakmunkásképzésben is. 2010-ben kialakította tanműhelyét, melyet teljes berendezésével együtt a Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Speciális Szakiskolájának rendelkezésére bocsátott, a tanulók szakmai oktatásához.  

 

 

Siklósi Szakképzési Díj

 

A siklósi városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje Juhász Zoltánné.

Indoklás:

Juhász Zoltánné 1993-ban végezte el a szakiskolát, mint pincér. Gyakorlati idejét is már a Centrum Gasztro Kft-nél töltötte. A szakmai tapasztalatok megszerzését követően 2002. óta folyamatosan foglalkozik szakmunkások képzésével. Évente számos tanuló gyakorlati képzését segíti, a térség szakmai utánpótlás nevelésében fontos szerepet játszik.   

 

 

Siklósi Idegenforgalmi Díj

 

A siklósi városi elnökség döntése alapján a Díj kitüntetettje a Fülemüle Csárda Kft.

Indoklás:

A Fülemüle Csárda évek óta a kimagasló gasztronómiai élmények mellett színes turisztikai programokkal bővíti kínálatát. A programok szervezésével a vállalkozás a hagyományok ápolása mellett a környezet megismerését és a modern kihívások elfogadását szolgálja. A csárda 2010-ben megújult, lehetőséget adva ezzel akár hosszabb rendezvények lebonyolítására is, amely révén növekszik a kistérségben eltöltött idő az idelátogatók részéről.

 

 

 

Gázvezeték- és készülékszerelő szakmában négy mester kapott mesterlevelet:  

Csertán Tivadar 

Mayer Tamás 

Nagy Tibor

Sarek Zsolt

Tekintse meg képgalériánkat a cikk elején!

 

 

 

 

Kapcsolódó anyagok: