Üdvözöljük a

Külön gyengék, együtt erősek! KLASZTER | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Külön gyengék, együtt erősek! KLASZTER

2012. március 28.

Nemzeti Klaszter Konferenciát tartott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara március 27-én. A szakmai találkozón hét országból hetven klaszter vett részt. A rendezvény fő célja a gazdaság szereplőiben tudatosítani: ezen társulások léte és tevékenysége a közép-európai régió számára a kitörési pont, az egyetlen lehetőség a talpon maradásra.

Magyarországon az elmúlt évtizedben megnőtt a cégek klaszteralapítási kedve, de a létrehozás után sok a bizonytalanság. Nincs kapcsolat az egyes szereplők között, nem születik meg a közös stratégia, vagy nem jutnak elegendő forráshoz, mivel nem ismerik a lehetőségeiket. Ezért (is) szervezte a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Klaszter Konferenciát.

 

Az egész napos konferencia március 27-én volt Pécsett, amire százhúsz résztvevő regisztrálta magát, magyar klaszterek és a környező országok számos vidékének és azok iparágainak képviselői. Hét ország 70 klasztere vett részt a fontos szakmai összejövetelen.
A nap programja három részből állt.

A délelőtt során a klaszteresedés legnagyobb előmozdítói: pályázatíró cégek, gazdasági szervezetek képviseltették magukat, hallgatóságukkal lényegi információkat, újdonságokat, lehetőségeket osztottak meg. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára Kiss Ervin által bemutatott DUNA stratégia hasznosságát és jelentőségét kiemelten kezelték a külföldi országok klasztervezetői. Török Gergely a Romániai NORD-Vest Fejlesztési Ügynökség vezető tervezője kiemelte, hogy a klasztertalálkozó nagyon fontos eleme és lépcsője a DUNA stratégia megvalósításának, országokon átívelő gazdasági együttműködések alakulnak ki és a klaszterek transznacionális hálózatai élénkítik nemcsak a kereskedelmi de az innovációs aktivitást is.

A délután folyamán a klaszterek képviselői hallgatókból aktív résztvevőkké váltak, a szűkebb körű találkozókon az egyes szektorok reprezentatív regionális és nemzetközi klasztertagjai oszthatták meg egymással stratégiájukat, közös üzletek, projektindítások reményében. Kovászna Megyéből (Romániából) érkezett magyar résztvevők nemcsak a helyi vállalkozói együttműködést de faipari, zöldenergia és turisztikai klasztereket képviseltek. Vajda Lajos a Romániai Klaszter Szövetség Elnöke a helyi kamarai klaszterfejlesztési modellt megismerve annak román adaptálását kezdeményezi, amely a kamarák-klaszterek és fejlesztési ügynökségek együttműködésén alapul.

Vezetői egyeztetésre is sor került dr. Kéri István kamarai elnök vezetésével minisztériumok, hivatalok, döntéshozók és vállalkozások vezetőivel. A megbeszélésen nemcsak a klaszterek és a hazai klaszterpolitika, de Baranya megye gazdasági helyzete és a lehetséges kitörési pontok is szóba kerültek. Az értekezleten az együttműködés, és a koordinált szakmai munka jelentősége mellett a politikai és gazdasági szereplők szorosabb közös munkájának értéke került kiemelésre. A gazdasági problémákat csak közösen lehet megoldani, minden fontos és tenni akaró helyi szereplőre szükség van.

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara klaszter aktivitásai és klaszter képzési rendszere a konferenciának köszönhetően ismét előtérbe került, így az Első Magyar Tüzelés és Légtechnikai, Energia Klaszter és a Székesfehérvári Innoskart Nonprofit Kft vezetői a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával megkezdték egy helyi, Székesfehérváron megszervezésre kerülő 2-3 napos klaszter tréning szervezését.

 

A szakmai beszélgetések belenyúltak a késő éjszakába, de a megjelentek egyöntetű véleménye: várakozáson felüli azonnali és későbbi eredményeket is hozott ez a zsúfolt nap. Szükség van az egymás melletti országok összefogására, a legjobb gyakorlatok megosztására, az uniós pályázati lehetőségek maximális kihasználására. Ehhez sok résztvevő előre felajánlotta saját tapasztalatai és gyakorlatát - nem meglepő módon a rendezők érdeklődését a déli országokban meglevő jó együttműködésre való hivatkozás keltette fel a klaszterek, az önkormányzatok és a kormányzati szervek között.

A teljesség nélkül íme néhány konkrét példa a nap hozadékából:
- a bolgár egészségturisztikai klaszter vezetője - minden tag ISO minősítéssel rendelkezik- elmondta, hogy itt kaptak ötletet arra, hogy az iparágban dolgozók részére nemzetközi üzleti találkozót szervezzenek, ahová a Duna stratégia országainak klasztereinek képviselőit várják, reményeik szerint az EU által is támogatott rendezvényre.

- a szerb delegáció több tagja, a kreatív és a fémipari klaszter képviselői is jelezték kifejezett érdeklődésüket a megkezdett kapcsolat folytatásához a dél-dunántúli régióban működő klaszterekkel együtt.

- az IPA meglévő horvát partnersége mellé hamarosan felzárkózhatnak olyan további pályázatok, ahol szerb intézmények és szervezetekkel együtt dél-dunántúli résztvevők is megjelenhetnek az uniós pályázati források felhasználásában.

- az ICT szektor magyar és szerb képviselői a szokásos európai együttműködési formák mellett áttekintették az EU  7-es keretprogramjában való közös K+F pályázatban indulás lehetőségét.
A horvát mezőgazdasági gépgyártó klaszter tovább keresi azokat a magyar partnereket, melyekkel a nagy piacot jelentő agrárágazat gépigényét tudnák közös gyártással, forgalmazással fellendíteni.

- a szegedi klaszterek képviselői is kérték annak lehetőségét, hogy a Pécsett megkezdett klasztertréning náluk is folytatódhasson, a fehérvári képzéshez hasonlóan. Az újvidéki vásár képviselője is kérte, hogy a találkozót követően kapcsolatba léphessenek dél-dunántúli és más magyar vásárszervezőkkel.

- a pécsi kreatív klaszter által működtetett KOHÓ közösségi iroda annyira megtetszett az egyik szerb klaszter képviselőjének, hogy megállapodtak a tapasztalatok átvételében és egy hasonló szerb iroda elindításában.

 

Tekintse meg képgalériánkat a cikk fölött!