-
    

Munkanélküliség: pályakezdők, tartósan állástalanok nehéz helyzetben

Szerző: V.A.| | 2005. november 17.

A megye gazdasági helyzetét jól tükrözi a munkanélküliség alakulása a térségben. Idén nyáron szokatlanul korán, már júliusban 20 ezer fölé kúszott a regisztrált állástalanok száma Baranyában. Szeptemberben jött az újabb lökés, amikor az iskolapadból kikerülő pályakezdők jelentkeztek tömegesen a nyilvántartásba. A munkanélküliek magas száma mellett komoly szerkezeti problémákkal is szembe kell nézniük mind a munkáltatóknak, mind a foglalkoztatási szakembereknek, ugyanis a regisztráltak mintegy fele tartósan munkanélküli, illetőleg alacsony iskolázottságú. Az alábbi elemzés a megye foglalkoztatási helyzetéről ad képet országos, illetőleg régiós összevetésben.

 

A regiszterben szereplők szeptember havi 21.041 fős zárólétszáma közel félezerrel magasabb az augusztusinál, amelyet szinte kizárólag a fizikai állományú, ismételten visszatérők tették ki, az idényjellegű foglalkoztatás egyrészének befejeződését jelezve. A pályakezdők 124 fős emelkedése csak egynegyedét adta a létszámnövekedésnek. A korábbi év szeptemberéhez képest erőteljes a regisztráltak számának gyarapodása (2.885 fő, 115,9%). Döntő többségében a fizikai állományú (77,4%) többségében férfi munkanélküliek száma szaporodott az egy évvel ezelőttihez képest. Figyelmeztető, hogy a legnagyobb mértékben Pécs térségében emelkedett az állástalanok létszáma (1.267 fő).
Nemek szerint vizsgálva megállapíthatjuk, hogy míg januárban a regisztrált férfiak létszáma ezer fővel túlszárnyalta a nőkét, szeptemberben viszont, a nők létszáma a számosabb. A korábbi év azonos időszakához hasonlítva a 8 általános és a szakmunkás végzettségű nők között következett be a legnagyobb emelkedést (+358 fő; +353 fő). Mindkét nembeliek 45%-a alacsony iskolai végzettségű, a szakmunkások hányada a nőknél, a növekedés ellenére jóval alacsonyabb 26,9% (a férfiaknál 37,2%).Az ennél magasabb iskolai végzettség esetében fordított a helyzet, a nők 27,9%-a rendelkezik ilyennel, szemben a férfiak 17,5%-val.
A munkanélküli járadékra jogosultak 4.572 fős létszáma az augusztusihoz képest 239 fővel (5%-kal) visszaesett, de még így is meghaladja a tavalyi évit (117,3%). Táboruk már csak alig több mint egyötödét adja a regisztráltak sokaságának. Önmaguk elhelyezkedésében tevékenyen közreműködők, 772-en, álláskeresést ösztönző juttatásban részesültek, 169-vel többen, mint a korábbi év azonos időszakában.
A rendszeres szociális segélyre jogosultak száma 8.031 fő volt e hónapban, 145 fővel emelkedett létszámuk az előző hóhoz képest. Ez évben 684 fővel vannak többen, mint a múlt év kilencedik havában (109,3%).
Ellátásban nem részesült - a pályakezdőkön kívül - 5.073 fő, a regisztráltak közel egynegyede, 442 fővel meghaladva augusztusi létszámukat. A korábbi évinél is jóval többen vannak, a 647 fős gyarapodás 14,6%-os növekedést jelent.

 

Régiós összevetésben

 

A baranyai munkanélküliségi mutató 13,4 százalékra nőtt, így a megye egy helyet visszacsúszva a 15. helyen áll a munkanélküliségi ráták nagysága szerinti országos rangsorban. A regisztrált létszámnövekedés következtében a megyei munkanélküli-ségi mutató 0,3%-ponttal, 13,4%-ra emelkedett szeptember hóban. A tavalyi év kilencedik havához hasonlítva (11,0%), országosan a legnagyobb mértékű (2,4%-pontos) a negatív irányú elmozdulás. Kizárólag Zalában tapasztalható még hasonló nagyságú változás, de ebben a megyében így is "csupán" 9,3%-os a mutató értéke. " Az ország régióit tekintve, a dél- és nyugat-dunántúli régiókban (1,2-1,3%-pont). romlott a foglalkoztatási helyzet a legerőteljesebben az egy évvel ezelőttihez képest.

 

Megyén belüli különbségek


A múlt havihoz képest a siklósi és a mohácsi kirendeltségen nőtt a legmagasabb értékben a regisztráltak létszáma, a 140, illetve 145 fős gyarapodás a megyei növekedés egy-egy harmadát teszi ki. Míg Siklóson a mezőgazdaságból visszatérőként jelentkezők voltak több-ségben, addig Mohácson a létszámleépítések következtében, a feldolgozó-iparban munkájukat vesztett állástalanok első ízben keresték fel a kirendeltséget. Pozitívum, hogy a sellyei körzetben mérséklődött a munkanélküliségi mutató a támogatott elhelyezkedéseknek köszönhetően.

 

Rekordhoz közelít a pályakezdő állástalanok száma

 

A pályakezdők augusztus havi 2.472 fős zárólétszáma 124 fővel (5,3%-kal) nőtt a korábbi hónaphoz képest. A növekedést az oktatási intézményekből frissen kikerülő, (332 fő), és a visszatérőként jelentkezők (331 fő) számának együttes emelkedése idézte elő (116,5%), amit a fiatalok fokozott kiáramlása sem tudott kompenzálni (524 fő, 144%). A korábbi év szeptemberéhez képest 723-mal (141,3%) több fiatal van állás nélkül. A gyarapodás zöme az általános iskolai (+244 fő) és az érettségit adó középfokú végzettségűek (+214 fő) körében volt a legnagyobb, de diplomával is 78 fővel többen, 318-an nem tudtak elhelyezkedni.

 

A tartós munkanélküliek fele már több mint két éve nem dolgozik

 

Az egy évnél hosszabb ideje folyamatosan munka nélkül lévők létszáma szeptemberben 5.717 fő volt, 74 fővel több, mint a múlt hónapban. Munkanélkülieken belüli részarányuk 27,2%, - 2,2%-ponttal magasabb az országosnál. Az előző év szeptemberi adatához képest az eltérés jelentős, az idén 560 fővel többen tartoznak táborukba. Összetételükben kedvezőtlen elmozdulás tapasztalható az egy évvel korábbi helyzethez képest, a több mint két éve folyamatosan elhelyezkedni nem tudók 2.872 fős csoportja 337 fővel gyarapodott.. Közülük 757-en 50 év felettiek, egyötöddel többen mint tavaly. A több mint két éve munkához nem jutók 51,1%-a nő, 63,1%-uk alacsony iskolai végzettségű. Szakmunkások is szép számmal vannak köztük (750 fő), főiskolai, egyetemi végzettséggel 34 fő rendelkezik.

 

Élénkülő munkaerőpiac

 

Kedvező, hogy az új munkaerőigények száma ugrott meg jelentősen. Az 1.045 új munkalehetőség közel duplája az augusztusinak (574, 182%). A gyarapodás a normál feltételekkel illetve támogatással betölthető állások számában megközelítőleg azonos értékű volt. Összességében a hónap során 1.599 támogatás nélküli munkaerőigénnyel jelentkeztek a gazdálkodók, amiből 219 fő külföldi munkavállalóra vonatkozott. Támogatással 841 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatására nyílt lehetőség, melynek többsége (376) közhasznú, illetve bértámogatás (192). A közel ezer lezárt közvetítés ered-ményeképpen 642 munkanélküli sikeresen elhelyezkedett.

 

Iskolából a munkanélküliek közé

 

Riasztó mértékben, mintegy 700 fővel emelkedett a pályakezdő fiatal állástalanok aránya a regisztrált munkanélküliek körében Baranyában. A jelenség mögött nem csak a többször kritizált képzési rendszer, hanem a romló elhelyezkedési lehetőségek is állnak. Míg tavaly ilyenkor valamivel több mint 1700 pályakezdő állástalant számláltak a megyében, számuk az elmúlt hónapra megközelítette a 2500 főt. – Országos tendencia a munkanélküliek számának emelkedése, Baranyában ráadásul rendkívüli leépítések, cégbezárások is rontják a helyzetet. Ez a szituáció bizony jelentősen rontja a pályakezdők elhelyezkedési lehetőségeit is a térségben – adta magyarázatát a jelenségnek Janovics László, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ igazgatóhelyettese. A megyében nagyon magas, 45-50 százalékos a 8 általánost vagy még azt sem végzettek aránya a regisztrált munkanélküliek között. Meglepő, de az arány a fiatalabb korosztály, a 20-30 év közöttiek között sem javul. A szakember szerint az iskolák többször bírált szakmastruktúrája mellett a lemorzsolódás üteme és nagysága is hozzájárul a pályakezdők, azon belül a nagyon nehezen elhelyezhető állástalan fiatalok számbéli gyarapodásához. Janovics László szerint az elmúlt időszakban – a negatív gazdasági hatásokon túl – azért ugrott meg szembe tűnően a regisztrált munkanélküliek száma, mert az ország európai uniós csatlakozását követően egymás után indulnak azok a támogatott foglalkoztatási, humánerőforrás-fejlesztési projektek, amelyek alapfeltételként nyilvántartásba vételt és együttműködést kérnek a bekapcsolódó munkanélküliektől. Ennek kapcsán most sok, korábban nem regisztrált, bár legális állással nem rendelkező személy is megjelent a nyilvántartásban. A programok kedvező hatása már most érezhető néhány területen, ám átütő eredmény még nem született. Janovics László szerint erről akkor beszélhetünk, ha a támogatott foglalkoztatás után fél-egy évvel is állásban marad a fiatalok jelentős része.

 

Hétszáz álláshely a börzén

 

A megyei állásbörzére felkutatott mintegy 700 szabad álláshely zöme már egy hét múltán betelt. A munkaügyi központ összesítése szerint a munkáltatók 170 szakmában, illetve szakirányban kerestek dolgozókat. A kereslet kétharmada szakmunkára, 11 százaléka betanított munkakörökre, 15 százaléka pedig diplomás állásokra szólt. A börzén a helyszínen további 30 profilban 108 állásajánlatot regisztráltak. Nem véletlen tehát, hogy az érdeklődők száma (2600 fő) meghaladta a korábbi évek hasonló rendezvényein tapasztaltat. Az elmúlt időszakban a munkaerőpiaci kereslet erőteljes visszaesése tapasztalható térségünkben. Ezért is kiemelkedő eredmény a koncentrált állásajánlatot eredményező börze megtartása, amelyen a szakemberek a Hauni Hungária Kft. és a Tesco nyitás előtt álló fejlesztéseinek 300 főt meghaladó munkaerőigényét emelték ki.

 

Változó járadékszabályok

 

A munkanélküli járadék összege régóta nem változott, lényegében elinflálódott az elmúlt esztendőkben. Ez a tény azonban csak az egyik mozgatórugója volt a változásnak. A tapasztalatok szerint az állását vesztő embereknek az első néhány hónapban van a legnagyobb esélyük az elhelyezkedésre, ebben az időszakban a legaktívabbak, motiváltabbak. Ezért indokolt, hogy a három hónapig fizetett emelt összegű járadék tovább erősítse elhelyezkedési szándékukat. A foglalkoztatási törvény módosítása kapcsán november 1-jétől az úgynevezett álláskeresési támogatás váltja fel az eddigi munkanélküli ellátást. Az új juttatási forma alapját nem a nyugdíjminimum, hanem a minimálbér adja. A megközelítőleg húszezer munkanélkülit számláló Baranya megyében jelenleg a regisztráltak 23-24 százaléka, tehát kevesebb, mint ötezer ember jogosult járadékra. A változás kapcsán nem lehet arra számítani, hogy azonnal nagy mértékben csökken a munkanélküliek száma, hosszú távon ugyanakkor kedvező hatása lehet az új rendszernek. A jelenleginél nagyobb összegű támogatás azoknak a munkanélkülieknek jár, akik kérelmüket november 1-je után adják be. Azoknak, akik a dátum előtt néhány héttel veszítik el állásukat, mindenképpen érdemes fontolóra venni, hogy mikor járnak jobban, ha azonnal, vagy csak november 1. után adják be ellátási kérelmüket. Az első szakaszban (maximum 90 nap) az álláskeresési járadék összege a korábbi átlagkereset 60%-a, de legalább a minimálbér 60, és legfeljebb a minimálbér 120%-a. A korábbi szabályozás az öregségi nyugdíjminimumot vette alapul. Ehhez képest a minimálbér alapulvétele a járadék alsó és felső határának megemelését eredményezi. Pénzben kifejezve: a járadék alsó határa a jelenlegi 22 ezer forintról 34 ezer forintra, a felső határa pedig 44 ezer forintról 68 ezer forintra nőhet még ebben az évben. A folyósítás második szakaszában (maximum 180 nap) a járadék összege alacsonyabb, egységesen a minimálbér 60%-a lesz. Ebben a második szakaszban mielőbbi elhelyezkedésre ösztönöz az is, hogy aki a folyósítási idő vége előtt létesít munkaviszonyt, az utólag, egy összegben megkaphatja a még hátralévő járadék felét.